Είναι ευθύνη της κεντρικής κυβέρνησης αλλά και των Δήμων να φροντίσουν για το μικροκλίμα των πόλεων με αναπλάσεις και νέες φυτεύσεις δένδρων .
Στο Δήμο Αθηναίων έγινε πραγματικά μια πρωτοποριακή δουλειά με εκατοντάδες χιλιάδες νέα δένδρα και φυτά .
Και ειδικά σήμερα , στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο της τετραετίας , υπερψηφίστηκε η δημιουργία 215 στρεμμάτων πρασίνου στο Βοτανικό στο πλαίσιο της Διπλής Ανάπλασης. Με χιλιάδες νέα δέντρα, κήπους βροχής, τεχνητούς λόφους και μια λίμνη. Έργο που θα αλλάξει την όψη της πρωτεύουσας!